Nieuwjaarsreünie Fysische- en Macromoleculaire Chemie

Tussen ongeveer 1970 en 2000 bestond de vakgroep Fysische- en Macromoleculaire Chemie van de Universiteit van Leiden. In die tijd zijn velen gekomen en velen gegaan, afgestudeerd, gepromoveerd of gewoon op zoek naar een nieuwe uitdaging. De meesten hebben in onderstaand gebouw gewerkt: het Gorlaeuslaboratorium.

Elk jaar organiseren wij een reünie van de medewerkers van de vakgroep. Iedereen is daarvoor uitgenodigd, maar we hebben nog steeds niet van alle mensen het adres. Eenieder die nadere inlichtingen kan verschaffen over oud-medewerkers die belangstelling hebben voor deze reünie gelieve contact op te nemen met Ger Koper

De 14de reünie zal zijn op
8 januari 2018 van 17:00 - 20:00 uur
in de Brasserie van de Faculty Club.
Het plan is deze reünie te laten voorafgaan door een rondleiding in het nieuwe Gorlaeuslaboratorium.

Wij hopen weer alle genodigden te kunnen verwelkomen.

Laatste Revisie: 2 November 2017