Hoortoestel

Sinds mei 2013 heb ik een nieuw hoortoestel. Het oude toestel was een Siemens Cielo 2 life maar dat voldeed niet meer, grotendeels omdat het rechteroor steeds slechter ging horen waardoor de versterking ontoereikend werd. Het nieuwe toestel is een Phonak Audéo S Smart, ook genoemd S Smart V, voor mijn linker oor en een Phonak CROS voor mijn slechtste rechteroor waarmee het geluid van die kan naar het andere uur wordt gezonden. Met behulp van een Phonak ComPilot kan het geluid van een telefoon, computer of anderszins naar mijn gehoorapparaat gestuurd worden. Het maakt gebruik van Bluetooth. Het nadeel van het apparaat is dat het nodig is een antennelus om de nek te dragen waaraan de ComPilot verbonden is. De Phonak TVlink kan het geluid van een televisie worden doorgegeven. Dit apparaat heeft als nadeel dat de televisieluidsprekers afgeschakeld worden als de aansluiting wordt gemaakt. In plaats daarvan heb ik nu een TosBlue X waarmee het geluid via de digitale uitgang van de televisie naar de ComPilot wordt gestuurd.

Batterijen

Een nadeel van een gehoorapparaat met veel electronische functies is het batterijgebruik. Het onderhavige model gebruikt zink-lucht batterijtjes van het zogenaamde 312 type met het bruine plakkertje, zie ook dit overzicht. Meestal gaan de twee batterijtjes die nodig zijn, een voor de rechter- en een voor het linkerapparaat, zo'n twee dagen mee. Maar de variatie is groot, ook bij batterijtjes van hetzelfde merk en type, en daarom heb ik een iets meer kwantitatieve test uitgevoerd.
De testapparatuur bestaat uit een eenvoudige computer waarop Labview wordt gebruikt om een klein programmaatje, gemaakt door Bart Boshuizen, uit te voeren.
De meetelectronica bestaat uit een analoog naar digitaal omzetter (NI USB 6009) die via USB is aangesloten op de PC. De belasing wordt ingesteld met een weerstand van 390 Ω. Hiermee wordt de voor de batterijtjes nominale lading van 180 mAh bij een nominale spanning van 1,2 Volt in 58,5 uur opgebruikt. De zo berekende nominale levensduur wordt door geen enkel batterijtje gehaald.
Het programmatje laat elke 30 seconden de spanning aan twee analoge ingangen meten en slaat de waarden, samen met de tijd, op in een bestand. Zo'n bestand kan vervolgens als een elektronisch rekenblad worden bewerkt, hieronder een grafiek van de gemeten waarden als functie van de tijd.
Wat opvalt is dat er nogal wat spreiding is in de levensduur van de batterijtjes. Voor een zestal verschillende typen batterijtjes is de test als hierboven omschreven uitgevoerd. De resultaten staan hieronder. Van elk type zijn tenminste twee verschillende metingen opgenomen, van de meeste een viertal of meer. Als waarde voor de levensduur wordt het tijdsverloop genomen tussen aansluiten van de batterij en het dalen tot 1 Volt. Het is wat arbitrair, maar andere definities geven precies hetzelfde beeld te zien want als de daling eenmaal de 1 Volt heeft bereikt gaat het vrij snel zoals in het voorbeeld van bovenstaande grafiek is te zien. De gemiddelde waarden en de spreiding daarin zijn in onderstaande grafiek weergegeven.
Om de batterijtjes goed te kunnen vergelijken is ook de spanning gemeten bij ingeveer 50% ontlading. De batterijspanning lijkt invloed te hebben op het geluidsnivo dat het gehoorapparaat weet te bereiken. Daar zijn op dit moment geen concrete gegevens over.
De waarden en de spreiding daarin zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Het eerste dat opvalt is dat er geen correlatie lijkt te bestaan tussen de gemeten levensduur en de spanning.
In de grafieken geven horizontale onderbroken lijnen de minimale waarden aan: een levensduur van tenminste 2 dagen en een batterijspanning van tenminste 1,2 Volt. Er is slechts een type batterij dat voor alle monsters, dus inclusief de spreiding, hieraan voldoet. Voorlopig zullen er nog wat metingen gedaan worden, maar het vermoeden bestaat dat er nog maar weinig verandering in de uitkomst zal komen.
Na de test van de eerste zes batterijtjes kwam een nieuw type, Ravoyac Proline 312, in beeld. Deze is ook onderworpen aan de test en is duidelijk een betere keuze dan die uit de eerste zes zou worden gekozen ware het niet dat een pakje van zes bijna 50% duurder is ...

Laatste Revisie: 15 februari 2014