Introductie

Het moeilijkste aan een webstek is niet het maken er van, hoewel dat af en toe leuke puzzeltjes oplevert, maar het bijhouden er van. Deze bestond in de oude vorm al zo'n 10 jaar en heeft in die tijd grotendeels uitbreidingen gekend. Na betrokken te zijn geweest bij het maken van een aantal andere webstekken, zie koppelingen, werd het tijd om ook deze weer eens onder handen te nemen. De ervarenen onder u zullen ongetwijfeld gelijke bouwstenen herkennen, maar dat is nu eenmaal een eigenschap van me: zodra ik iets geleerd heb probeer ik dat zoveel mogelijk toe te passen. Tegelijk met de vernieuwing zijn weer een aantal gegevens ververst en sommige toegevoegd.
Veel surf-plezier!